දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළක් මිලදී ගැනීමේදී සොයා බැලිය යුත්තේ මොනවාද?

ව්‍යාපාරික දේපළක් මිලදී ගැනීමේදී සොයා බැලිය යුත්තේ මොනවාද?

ඔබට ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ලක් කුළියට ගැනීමට අවශ්‍ය විටකදී ඔබ විසින් බොහෝ ගවේශණ සිදු කළ යුතු අතරම ඔබට සරිලනම ස්ථානය තෝරා ගැනිමට කාළය ගන්න. එපමණක් නොව, පළමු දින ඔබේ අත්දැකීම් වලින් ඔබ ලද දේ පිළිබඳව ඔබ දැන ගත යුතු වනවා. මෙය සරළ ලෙස පෙනුනත්,   සෑම විටම එය එලෙස නොවේ. ඔබේ මුදල් වලට හොඳ ගණුදෙණුවක් සොයා ගැනීම අසීරුය. එපමණක් නොව, බොහෝ විකල්ප අතුරින් ඔබට සිදුවනවා බොහෝ කාළයක් සොයා බලන්න. මෙය මතකයේ තබාගෙන, ව්‍යාපාරික දේපළක් මිලදී ගැනීමේදී ඔබ විසින් සොයා බැලිය යුතු කරුණු හතක් පහත දැක්වේ.

ස්ථානය:
නිතර කියන පරිදි, දේපළ වෙළඳාම ගැන කතා කරද්දී ස්ථානය වැදගත් තැනක් ගනියි. ඔබට හරිම ප‍්‍රදේශය අවශ්‍යය වු විටකදී මෙය නිසැකයෙන්ම සත්‍ය බවට පත් වනවා ව්‍යාපාරික දේපළක් මිලදී ගැනීමේදී. දැන්, ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ලක් පිහිටා තිබිය යුතු හොඳ ප‍්‍රදේශය පිළිබඳව බොහෝ අය දන්නේ නැහැ. ආරම්භකයින් හට, අනෙකුත් ව්‍යාපාරික හා සේවා ස්ථානයන්ට ලංව ඔබේ භූමි භාගය තිබිය යුතු වනවා. සිතන්න, ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ලක් සම`ග මිනිසුන්ට අවශ්‍ය වුවහොත් නාවික අංගනයක් සහ සේවා ස්ථාන වලට ප‍්‍රවේශ විමට. වාසනාවට, ඔබ විසින් ඥාණාන්විතව ව්‍යාපාරික දේපළ තොරා ඇති විට, ඔබට ගැට`ඵ මතු වන්නේ නැත. වැඩිදුරටත් ඔබ විසින් ඔබේ කාර්ය මණ්ඩලය ගැන අවධානය යොමු කළ යුතු අතර කාර්යාලයේ සිට රිය පදවාගෙන යන්නේ කවුද යන්න පිළිබඳවද සිතිය යුතුය. අදහසක් වශයෙන් ඔබ තැනක් සොයද්දී, ඔවුනට කෙටි ධාවනයකින් ලගා විය හැකි ස්ථානයක් තෝරා ගන්න. එවිට, කාර්ය මණ්ඩලය විසින් වැඩකිරිමෙන් වින්ඳනය ලබනවා පමණක් නොව ඔවුන් එක් තැනක කාළයක් රැුදී සිටිමටද ප‍්‍රිය කරයි. සරළව ඔබ නියම ස්ථානයක් සොයා ගත් විට ඔබ විසින් තවත් ගැඹුරට එම ස්ථානය පිළිබඳ අධ්‍යනය කළ යුතු වේ.

ඔබේ අවශ්‍යතාවය සැකසු ස්ථානක්:
කඩ කාමරයක් කුළියට ගැනිම සඳහා බලද්දී, ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා සුදානම් කර ඇති ස්ථානයක් සොයා ගන්න. ඔබ මෙය සිදු කළහොත් ඔබට ඔබේ මුදල් සහ කාළය ඉතිරි කර ගත හැක. එපමණක් නොව, ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සුදුසු හොඳම ගණුදෙණුවක් ඔබ විසින් සොයා ගන්නා ලදී. උදාහරණයක් ලෙස ඔබට විශාල නාවික දෙපාර්තමේන්තුවක් පවත්වාගෙන යා යුතු නම් ඔබ විසින් සොයා ගත යුත්තේ නැව් අංගන හා විශාල බඩු ගබඩා ස්ථානයන්ය. අනික් අතට ඔබට පවත්නාගෙන යා යුත්තේ සාම්ප‍්‍රදායික කාර්යාලයක් නම් ඔබට අලංකාර ඉඩකඩක් සහිත පිරිසිදු ගොඩනැගිල්ලක් සොයා ගැනිමට අවශ්‍ය වනවා. සත්‍ය ලෙසම කුළි ගෙවන්නා හෝ ගැණුම්කරු ඔහුගේ හෝ ඇයගේ දිර්ඝ කාළින අවශ්‍යතාවන් සැළකිල්ලට ගත යුතුය අතර සහ සමහර අයිතිකරුවන් සහන සැලසීමට කැමැත්තෙන් සිටිනවා. ඔබගේ ම පිවිසුමක් අවශ්‍ය නැතහොත් ඔබ විසින් ඔබගේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූල ස්ථානයක් තෝරා ගත යුතු වනවා. ව්‍යාපාරික දේපල සඳහා ආයෝජනය කර එය උසස් තත්වයට ගෙන ආ විට එම ස්ථානය ඔබේ සංවිථානය බවට පත් කර ගැනීමේ හැකියාව ඔබට ඇත. එසේ නැතිනම්, ඔබේ ව්‍යාපාර වර්ගය මෙන් ස්ථාන සොයා බැලීමට උත්සුක වන්න.

පාරිභෝගිකයන්:
දැන් ඔබ ව්‍යාපාරයක් ගෙන යනවා හා එය දියුණු වනවා දකින්නට කැමති නම්, ඔබ විසින් ඔබගේ පාරිභෝගිකයන් හා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳ සිතිය යුතුය. අරම්භකයන් හට, ගඩොල් සහ සිමෙන් හුණු සහිත ස්ථානයක ඔබේ නිෂ්පාදනය විකුණනවා නම්, ඔවුන් ඔබ වෙත පහසුවෙන් ල`ගා වීමට ඔබට අවශ්‍ය වේ. ශ‍්‍රි ලංකාව තුල ඇති ව්‍යාපාරික ස්ථාන ගැන සොයා බලද්දී, දැනය සිටින සහ ඉදිරියට කියමිත සේවාදායකයින් පිළිබඳ ඔබට අවබෝධයක් ගත හැක. මෙසේ කරද්දී, ව්‍යාපාරය ස්ථාන ගත යුතු තැන පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් ලැබේනවා. උදාහරණයක් වශයෙන්, ඔබ සේවය සපයන්නේ වැඩිමහල් සහ විශ‍්‍රාම ගිය පුද්ගලයන් හට නම්, ව්‍යාපාරික දේපළ වෙළඳාම නියමිත ස්ථාන ඔබ විසින් සොයා බැලිය යුතුය. අනෙක් අතට, ඔබ වාණිජමය ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන්නේ නම්, අනෙකුත් වෙළඳ සමාගම් වටා ඇති ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ලෙන් ඔබට ඉවත් විය හැකිය. සරළවම, ඔබේ ස්ථානය තෝරා ගැනීමේදී, ස්ථානය වෙත එන වර්ථමාන හා නෛසර්ගික සේවාදායකින් ගැන ඔබ විසින් අනිවාර්යෙන් සිතිය යුතු වෙනවා. අවසාන වශයෙන්, ඔබ අන්තර්ජාලය පාදක කර ගත් ව්‍යාපාරයක් නම් ගෙන යන්නේ සේවාදායකයින් සඳහා අලංකාර ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ ඔබ විසින් කරදර විය යුතු නැති අතර අවම මිලක කුළිය සහ බදු සහිත ස්ථාන ගැන සොයා බැලිය යුතුය.

වර්ධනය:
ඔබේ අනාගත වර්ධනය පිළිබඳ ව්‍යපාරික දේපළක් සොයා බලද්දී ඔබ විශාල සහ ස්ථාපිත සංස්ථාවක් නොවන්නේ නම්, ඔබේ අනාගතය ගැන සිතිම නුවණක්කාර ක‍්‍රියාවකි. තරුණ වියේදී ඇතිවන වැඩිපුර හැ`ගිම් ප‍්‍රකාශණ වළක්වා ගැනීම සඳහා දක්ෂ ව්‍යවසායකයා ඔහුට හෝ ඇයට පහසුවෙන් ප‍්‍රසාරණය වීම සඳහා තැනක් සොයා දෙයි. නැතහොත් ඉදිරියට යෑම සඳහා කුඩා ව්‍යාපාරිකයෙක් බොහෝ කළයක් හා විශාල වියදමක් දැරීමට සිදුවනු ඇත. තවදුරටත් බදු ගැනීම් වලදී අපරික්ෂාකාරී දඩ මුදල් නොගෙවා ඉවත් වීම මහත් අපහසු කාර්යකි. පු`ඵල් දැක්මකින් ස්ථානයක් කුළියට ගැනීමෙන් එකී තත්වය ම`ගහරවා ගත හැක. නිසැකවම, ඔබට මෙය දරා ගැනීමට නොහැකිනම් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ නොයෙක් විට අලූත්වැඩියා කළ හැකි පරිදි මාසිකව ගෙවීමේ ක‍්‍රමයකට යෑමය. මෙහි අනෙක් පැත්ත නම්, ඔබ සුරක්ෂිත නැති විටක අයිතිකරු විසින් කුළිය ඉහළ දැමිය හැකිය. මේ හේතුවෙන් ඔබට හැකිනම් වික්ලපයක් ලෙස අලූත්වැඩියා කළ හැකි වාර්ෂික බදු ක‍්‍රමයක් සඳහා යෑම යෝග්‍ය වේ. සැකයක් නැතිවම ඔබ තැනක් තෝරා ගත් විගසම මේ ගැන සිතා බලන්න, නැතහොත් ඔබට වැරදී ස්ථානයකින් අවසන් වීමට සිදුවෙනු ඇත.

ඉක්මණින් පදිංචි වීමට ලැහැස්තිව සිටින්න:
පදිංචිය වෙනස් කිරිමට සිතිමේදී ඔබ විසින් ඉක්මණින් ස්ථානය වෙත යා යුතුය. බොහෝ ඉඩම් හිමියන් නිසි වේලාවට පදිංචියට පැමිණිම සඳහා ස්ථානය සකසා දෙන්නේ නැත. ඒ ගැන සිතන්න, ඔබ ව්‍යාපාරයකි අයිතිකරුවෙකු නම් ගිණි ගොඩක හිඳ නොසිට ඔබ විසින් ඉක්මණින්ම පදිංචි විය යුතුය. ගැට`ඵ ම`ගහැරීම සඳහා ඔබ විසින් මු`ඵ ස්ථානමය පරික්ෂා කර බැලිය යුතු වනවා. මෙය සිදු කිරිම සඳහා ඔබ විසින් ගොඩනැගිල්ල වටේ ඇවිද ගොස් යම් බරපතළ ගැට`ඵ ඇත්දැයි සොයා බලන්න. යම් දිනක ස්ථානය නොමැතිව ඔබේ ව්‍යාපාරයට අලාභානි වනවාට වඩා සහ ඉක්මණින් පදිංචියට යා හැකි ස්ථානයක් තෝරා ගැනීම සඳහා ඔබට කාළයක් අවශ්‍ය බව ඔබ අවබෝධ කර ගන්නවා.

සමස්ථ වටිනාකම:
ඔබ පදිංචිය සඳහා තැනක් තෝරා ගත් පසු ඔබට සතුටු විය හැකි ආකාරයේ මිලක් ලබා ගත හැකි ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ලක් සොයා බැලිය යුතුවේ. ඔබ විසින් ඉතා ගැඹුරුව සිතා බැලිය යුතු වනවා ඔබට මතක පරිදි ඔබ විසින් ගමනාගමන වියදම ගෙවිය යුතු වනවා ඔබේ ගොඩනැගිල්ල සඳහා ල`ගා විමට. මේ සම`ගම ඔබ විසින් රක්ෂණයද ගෙවීමද වාරික හා අලූත්වැඩියාවන් කළ යුතු වනවා. මෙම කරුණු නිසා ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා සරළවම ලාභදායි ස්ථානයක් තෝරා නොගන්න. එපමනක්ම දිර්ඝ කාළින පැවැත්මක් සඳහා සෑහිමක් නොව අතර ඔබ විසින් අනෙක\ත් ප‍්‍රධාන කාරණා සැළකිල්ලට භාජනය කළ යුතු වේ. සඳහන් කල පරිදි ඔබ සම්පුර්ණම චිත‍්‍රය දිහා බලද්දී ඔබේ ආයෝජනයට නියම මිලක් ලැබේනු ඇත. සැකයක් නැතිව, ඔබ මේ ආකාරයන් සිදු නොකළහොත්, ඔබ නරක ස්ථානක සිරවන අතරම වැඩිපුරු වියදමක් ද දැරීමට සිදු වේ.

 

ව්‍යාපාරික පිහිටුමක් සොයා බලද්දී, ඔබගේ දිර්ඝ කාළීන අවශ්‍යතාවයන් ගැන සිතීමට කාළයක් ගත යුතු වේ. එම වේලාවේදීම ලාභදායී තැනක් ගැනීම සරල නැත එමෙන්ම ඔබ සිතනවා නම් එය නියමාකාරයෙව් ක‍්‍රියා කරයි කියා ඔබ විසින් ඔබේ තීරණය දෙස ගැඹුරින් බලිය යුතු වේ. මෙය විශාල ආයෝජනයක් බැවින් ඔබ ක‍්‍රියාකාරිත්වට බිය විය යුතු නැත. වාසනාවට, ඔබ නියම ස්ථාන සොයා බලයි නම් සහ ඔබේ අවශ්‍යතාවයන් නියමාකාරයෙන් දැන් සිටී නම්, ඔබට අවශ්‍ය හරිම තැන සොයා ගැනීමේ මාර්ගයේ ඔබ වෙයි. ඒ සම`ගම ඔබේ අවශ්‍යතාවයන් ගැන සිතනවා මෙන්ම ඔබේ පාරිභෝගිකයන් හා සේවකයන් ගැනද සිතා බැලිය යුතු වනවා.

එසේ සිදු කරද්දී ඔබේ සංවිධානය සඳහා නියම තැන ඔබ විසින් සොයා ගනු ඇත. අනික් අතට මේ සියල්ල සිදු කරද්දී ඔබට විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට ලැබේනවා මෙන්ම නිතර ව්‍යාපාරික ගැණුම්කරුවන් හට මුහුණ දීමට සිදුවන බරපතළ ගැට`ඵ වළකා ගැනීමටද හැකි වනවා.

Facebook Comments
Receive Updates

No spam guarantee.

Related Articles

Back to top button
Close
Close