රැකියා සහ සේවා

ශ‍්‍රි ලංකාව තුල හොඳින් ගෙවන වෘත්තීන් 10

අළුතින් සොයාගන්නා ලද ස්ථායිතාවය, වර්ධනය වන ආර්ථිකය සහ ලෝකයේ හොඳින් ක‍්‍රියාත්මක වන කොටස් වෙළඳපල සහිත ජිවත් විම සහ රැකියාවක නියැලීම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් බව ශ‍්‍රි ලංකාව පෙන්නුම් කරයි. පසුගිය වසර කිහිපය තුල රැකියා ඇබෑර්තු රටේ වර්ධනීය කර්මාන්ත විසින් ලොව දස දෙස වෙසෙන අයදුම්කරුවන් ඇඳබැඳ ගැනීමට සමත් විය. නමුදු විශාල වේතනයක් ලබන්නේ කවුරුන්ද? පහත දැක්වෙනුයේ ඔබේ අනාගතය සුරක්ෂිත කර ගැනිම පිණිස උසස් ලෙස ගෙවීම් සිදුකරන අනර්ඝ රැකියාවන් 10 පිළිබඳවය.

1. නිෂ්පාදන වර්ධන ඉංජිනේරු
ඊංජිනේරු අංශය ආර්ථිකයේ වැදගත් ස්ථානයක් හිමිවන අතර නිෂ්පාදන වර්ධන ඉංජිනේරු අංශයේ ක‍්‍රියාකරන පිරිස් ධනවත් කොටසක් ලෙස හැඳින්වීමට පිළිවන. වර්ධක, පරික්ෂා කිරීම් සහ ව්‍යාපාර සඳහා නවතම වෙළඳ භාණ්ඩ පරිපුර්ණත්වය කිරිම නව්‍ය චින්තනය සහ හොඳ නිපුණතාවයන් අවශ්‍ය වේ. කොළඹ ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශයේ නිෂ්පාදන වර්ධන ඉංජිනේරු රැුකියාවන් සහ අනෙකුත් දියුණු විය හැකි කාර්මික අංශයන් විසින් ඔබට මසකට රු.750,000 පමණ ඉපැයිය හැකි වන අතර එය අවරුද්දට මිලියන 9ක් පමණ වේ.

2. බැංකු සබඳතා කළමණාකරු
පෞද්ගලික හෝ ව්‍යාපාරිකව තම සේවාදායකයින් හට හොඳ සේවයක් ලබා දීමේ අරමුණින් බැංකු සේවක සම්බන්ධතා කළමණාකාරයරයෙකු ක‍්‍රියාකරයි. ඔවුන් විසින් සෑහීමකට පත්විම සහතික කරන අතරම බැංකුවේ නවතම සේවාවන් ප‍්‍රවර්ධනය කිරිම සහ ණය සහ ගිණුම් පිළිබඳව පිළිතුරු බැඳිම සිදු කරයි. මෙම වෘත්තිය සඳහා මුල්‍ය අංශයේ නිපුණතාවය හා දැණුම අවශ්‍ය වන අතර හොඳ වෘත්තිකයෙකු විසින් අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 2.7 පමණ උපයයි.

3. මුල්‍ය කළමණාකාර
ශ‍්‍රි ලංකාව තුල සෑම විටකම නිපුණ ගණකාධිකරුවන් සඳහා ඇබෑර්තූන් ඇති අතර එමගින් ගණකාධිකරණ තනතුර ඉහළින්ම තැබිමට සමත්ව තිබේ. මුල්‍ය කළමණාකරුවන්ට කුඩා හෝ විශාල ව්‍යාපාරයන්ගේ මුල්‍ය ස්වස්ථානය තුලනය කිරිමේ හැකියාව ඇත. ලාභය සහ පාඩුව හඳුනාගැනිම, අනුකූල පරිගණක මෘදුකාංග සහ බඳු සඳහා නිසි පිඹුරුපත් සකස් කිරිම ඉතා වැදගත් වේ. මෙම අනර්ඝ වෘත්තිය විසින්ද දළ වශයෙන් වසරකට රුපියල් මිලියන 2.7 පමණ උපයයි.

4. ව්‍යාපෘති කළමණාකාර
කොළඹ ආශ‍්‍රිතව ඇති ව්‍යාපෘති කළමණාකාර ආයතන ශාඛා මගින් සේවාදායකයින් සහ සේවකයින් හැසිරවීම, නියමිත කාළ වකවානු හැසිරවීම ආදිය ව්‍යාපෘති කළමණාකරුවන් වර්ධනය කිරීම සඳහා උදව් ලබා දෙයි. ඔවුන් විසින් ව්‍යාපෘතියේ සියලූ අංශයන් සහ එය සේවාදායකයින්ට සහ පරිපාලකයන් හට වාර්ථා කිරිම පාලනය කරනු ලබයි. ව්‍යාපෘති කළමණාකරුවන් විසින් නිශ්චිත මිලක්, ඉල්ලූම සහ ලියකියවිලි සම`ග පෙර බැදීම සිදු කරයි. සම්මිශ‍්‍රව තනතුරේ ඉහළ කෙළවර වසරකට රුපියල් මිලියන 2.7 පමණ උපයයි.

5. පද්ධති විශ්ලේෂක
මධ්‍ය ආදායමක් සහිත ජාතියක් ලෙස ගමන් කිරිමේදී තාක්ෂණික රැුකියා වර්ධනීය ලෙස ගමන් කිරිමක් සිදු වේ. මෙමගින් අදහස් කරනුයේ පද්ධති විශ්ලේෂක වෘත්තියක් මගින් ඔබේ ව්‍යාපාරයේ තොරතුරු තාක්ෂණික අංශය සුමට ලෙස ගමන් කිරිම සිදු කරවන අතර එමගින් ව්‍යාපෘතින් හෝ ලියකියවිලි විනාශ කරනවන සුළු පෙන්නුම් කරන පරිගණක ගැටළු සංහිදවා ගැනීමට සමත් වේ. මේ සඳහා පද්ධති විශ්ලේෂකයෙකු වසරකට රුපියල් මිලියන 2.1 ලබා ගනියි.

6. ඉංජිනේරු ආරක්ෂක
ඔවුන් කාර්්‍යාලය තුල හෝ පිටත ක්ෂෙත‍්‍රයේ කාර්්‍යයන් හි නිරත වුවද ඉංජිනේරු ආරක්ෂණයන් විසින් සුරක්ෂිත වැඩකිරිමේ පසුබිමක් සදා දිමට සහ වැඩිදියුණු කිරිමට ක‍්‍රියා කිරිම සිදු කරයි. ඔවුන්ගේ අවසාන අරමුණ වනුයේ ව්‍යාපෘතියකට අදාලව සිදුවිය හැකි අවධානම අවම කර ගැනිම සහ හදිසි අවස්ථාවක එම අනතුරු අවම මට්ටමක තබා ගැනිමය. ශ‍්‍රි ලංකාව තුලදී ඔවුන් වසරකට රුපියල් මිලියන1.8 උපයයි.

7. ජාවා ඩිවලොපර්
ව්‍යාපාරික ක්ෂෙත‍්‍රයේ පරිගණක මෘදුකාංග අතර ජාවා තිරපිටපත් ජනප‍්‍රිය මාධ්‍යක් වන අතර එමනිසා ජාවා කේතක කිරිම් සහ වර්ධනය කිරමේ වෘත්තියේ නියැලෙන්නන් විසින් හොඳ වේතනයක් ලැබිම අරුමයක් නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් ජාවා ඩිවලොපර්ස්ලා හට පරිගණක විද්‍යාව සහ මෘදුකාංග නිර්මාණ කිරිමේ වටපිටවක් සහිත වේ. ඔවුනට වේතනය, ව්‍යාපෘති කළමණාකරන මෘදුකාංග, ආයතන වෙබ් අඩවී හෝ දත්ත ආරක්ෂණ යටතේ වැඩ කළ හැකිය. මෙම වෘත්ිය වසරකට රුපියල් මිලියන 1.8 පමණ ලබා ගනියි.

8. ව්‍යාපෘති ප‍්‍රමුඛයා
තොරතුරු තාක්ෂණික විශේෂඥයෙකුට වුවද ව්‍යාපෘති කළමණාකාරීත්ව සහ ව්‍යාපෘති මුලිකයා අතර ඇති වෙනස නිසි ලෙස හඳුනා ගැනිමට අපහසු වන අතර එය ආයතනය හා ව්‍යාපෘතියේ ස්භාවය මත නිර්ණය වේ. සාමාන්‍යයෙන් ක්ෂෙත‍්‍රයේ ව්‍යාපෘති ප‍්‍රමුඛයා නොමැති විටක ව්‍යාපෘති කළමණාකරුවෙකු යනු පරිපාලක චරිතයට වඩා වැඩි යමක් සිදු කරන අයෙකු වන අතර එහිදි ලියකියවිලි වැඩ වෙනුවට වෘත්තිකයින් පෙළඹිවම සිදුකරයි. ව්‍යාපෘති ප‍්‍රමුඛයා විසින් සේවානියුක්තිකයාගේ ගැටළු සඳහා පිළිතුරු ලබා දීමට බැඳි සිටින අතර සහ ව්‍යාපෘතියේ අභිවෘද්ධිය පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමණාකරු විසින් සේවාදායකයින් හට ලබා දෙන දත්තයන්ගේ දෘඩ තොරතුරු එකරාශි කිරිමඳ අයත්වේ. ඔවුන්ගේ එම භූමිකාව වෙනුවේ වසරකට රුපියල් මිලියන 1.75 පමණ උපයයි.

9. සිවිල් ඉංජිනේරු
ශ‍්‍රි ලංකාව තුල වැඩ කිරිමේදි යටිතල ව්‍යහය වඩා වටිනා ස්ථානයක් වේ. වෘත්තිය නිපුණයන් විසින් පාලම්, බොක්කු, මාර්ග සහ ඇළ මාර්ගයන් පිළිබඳ ක‍්‍රියාකරයි. එමෙන්ම ඔවුන් වේලී, ඉතා උස ගොඩනැගිලි, දුම්රිය මාර්ග සහ විශාල වශයෙන් සමාජයට බලපාන කාර්යන් සම`ග ක‍්‍රියාකරයි. ඉංජිනේරු විෂයේ හොඳ අධ්‍යාපනයක් මගින් ඔබට සමෘද්ධිමත් සිවිල් ඉංජිනේරුවකු වීමේ අවස්ථාව උදාකර දෙන අතර එය රජයේ හෝ පෞද්ගලික අංශයේ හෝ වියහැකිය. ශ‍්‍රි ලංකාව තුල වෙසෙන සිවිල් ඉංජිනේරුවෙකු වසරකට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 1.7 ආදයමක් උපයයි.

10. කලාප කළමණාකාර
කලාප කළමණාකාර යනු නවීන විකුණුම් වෘත්තියක් වන අතර එය විශේෂිත කලාපයක ගැණුම්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සහ අභිරුචීන් පිළිබඳ සොයා බැලීම පිළිබඳ සැළකිල්ලක් දැක්වීමකි. යම් විශේෂිත කලාපයක වෙළඳ කළමණාකරුවන් කිහිපදෙනෙකු යොදවා ආයතනයේ විකුණුම් උපායන් ඇත්තෙන්ම ක‍්‍රියාකරණුයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ අවධානයෙන් පසුවෙයි. කලාප කළමණාකරුවෙකුගේ සේවාව පුළුල් සහ ඔවුන් ගණුදෙණුකරුවන්, සේවාදායකයින් සහ සේවායෝජකයින් සම`ග සේවය කළ හැකිය. ඔවුන්ගේ වේතනය රුපියල් මිලියන 1.6 පමණ වේ.

මෙයින් ඔබට පෙනෙනවා නිපුණතා ඇති වෘත්තිකයන් හට වර්ධනය වන ශ‍්‍රි ලංකාවේ ආර්ථිකය සම`ග එකු වීම සඳහා අවස්ථාව ඇති බව. විවිධ විශාල අධ්‍යාපන අවස්ථා මගින් ඔබ කිනම් කලාපයක් ජිවත් වුවද ඔබට නිසි වෘත්තිය ලබා ගැනිමේ හැකියාව තිබේ. ඔබගේ ආශාව කොහේ තිබුණද ආර්ථිකමය වශයෙන් දියුණු ජාතියක සඵලත්වය ඔබටද අත්විඳිය හැකිය.

Facebook Comments
Receive Updates

No spam guarantee.

Related Articles

Back to top button
Close
Close